محصولات

دستگاه درمالوکس
دستگاه جت‌پیل jet‌‌peel
درماتوسکوپ
درماتوسکوپ مجهز به لامپ وود
دستگاه درماکلینر مدل ایجنر
دستگاه کربوکسی تراپی
دستگاه پلاسما تراپی
شیت ماسک الکترونیکی