شیت ماسک الکترونیکی

دستگاه هیدروالکترونیک شیت ماسک مدل  AIGENERمحصول شرکت B.K.G یک دستگاه  چند منطوره جهت قوام پوستی و درمان لیفت با تکنولوژی بالا  و آبرسانی پوست  می باشد . با سیستم جدید دابل یونیزاسیون میتواند موجب جذب مواد گردد .این دستگاه با وجود داشتن سیستم EMS می تواند موجب لیفت در صورت هایی که دارای افتادگی گونه هستند گردد.

تولیدکننده

B.K.G